Skryť menu
Skryť formulár

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain

Zvýšte svoju produktivitu vďaka automatizovaným výrobným operáciám, ktoré sú prepojené so súvisiacimi procesmi nákupu a predaja, modelovania, skladovania, prepravy, zavádzania nových výrobkov, plánovania a kontroly.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Automatizácia výrobných procesov a redukcia prestojov

Predbehnite konkurenciu vďaka IoT a nástrojom zmiešanej reality pri riadení diskrétnej, štíhlej alebo procesnej výroby.

Modernizácia skladov a zjednodušenie dodávateľských reťazcov

Akcelerujte procesy vo vašich skladoch vďaka machine learning a využite prediktívnu analytiku na efektívnu optimalizáciu logistických procesov.

Zvýšenie výrobného výkonu a proaktívna údržba

Najmodernejšie nástroje od Microsoftu predvídajú možné problémy skôr, než nastanú. Spúšťajú automatizované procesy a vy sa môžete sústrediť na dôležitejšie činnosti.

Systém vo vašom podnikaní

Riešenie zvyšujúce efektivitu procesov diskrétnej, procesnej a zákazkovej výroby. Umožňuje agilne riadiť produkciu, urýchľuje modelovanie, testovanie a zavádzanie nových výrobkov. Inteligentne podporuje všetky operácie súvisiace s výrobou a sprehľadňuje procesy na každom produkčnom kroku. Ide o flexibilné riešenie, ktoré podpruje dynamický rast výrobných spoločností a prispôsobuje sa ich vlastnému tempu. S Dynamics 365 Supply Chain ste pripravení na efektívne plánovanie materiálu, zdrojov a kapacít, ich zmenu môžete jednoducho simulovať presúvaním položiek v Ganttovom grafe. K dispozícii máte inteligentný konfigurátor produktu a funkcionality pre výpočeet termínov dodávok, tvorbu a modifikáciu kusovníkov, viacúrovňových výrobných vzorcov a receptúr. Pre riadenie výroby vám poslúži jednoduchý terminál, ktorý plne spolupracuje s mobilnými zariadeniami.

Vďaka riešeniu pre výrobné spoločnosti bude mať pod kontrolou výrobné náklady, skladové zásoby a riadenie celého dodávateľského reťazca. Budete môcť presne sledovať, kde sa ktorý konkrétny materiál, polotovar alebo výrobok nachádza. Veľkým pomocníkom plánovania pre vás bude reportovanie v reálnom čase, ako aj vaša schopnosť predvídať vývoj dopytu – systém sa totiž dokáže učiť z historických dát a ďalších dostupných zdrojov.

Viac informácií Méně informací

Vybrali si nás

„Řešení Microsoft Dynamics 365 Supply Chain (dříve Dynamics AX) jsme používali zpočátku na řízení financí a obchodních procesů, během implementace jsme se rozhodli rozšířit systém o řízení výroby a zásob. Přešli jsme na vyšší verzi a díky tomu jednotným způsobem řídíme všechny procesy. Máme vše pod palcem a denně reportujeme díky Power BI, kde vidíme všechny důležité ukazatele pro naše rozhodování.“

Fabien Mariaux
Project Manager Dynamics AX | Cronite Mancelle
 


Imet
Safe
Grotto
Diplomat
Postarkat

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme.

*Povinné položky

Môžete nám aj zatelefonovať
alebo napísať email:
+421 249 212 323
info@solitea.sk