Skryť menu
Skryť formulár

Elektronická bezpečnosť potravín

Kompletný prehľad o výrobnom procese potravín efektívne chráni zdravie občanov. V prípade vzniku problémov, ako sú rôzne choroby zvierat, pomáha znížiť riziká s nimi spojené. 

Prečo práve tento systém?

Ochrana zdravia občanov

Ochrana občanov proti zavlečeniu nebezpečných nákaz na územie príslušného štátu.

Prehľad o životnom cykle zvierat

Detailný prehľad o presunoch zvierat, ich rozmnožovaní, kastráciách, usmrteniach, až po finálne zaradenie do potravinového reťazca.

Zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat

V prípade vzniku problému, akým je výskyt nebezpečnej choroby, rýchla iniciácia všetkých potrebných opatrení.

Systém vo vašom podnikaní

Riešenie elektronickej bezpečnosti potravín sa vďaka centrálnej evidencii a sledovaniu všetkých hospodársky chovaných zvierat významne podieľa na boji proti zavlečeniu nebezpečných nákaz či ich nositeľov na územie daného štátu. Riešenie v sebe dokáže integrovať systémy centrálneho registra zvierat a veterinárneho dozoru. Dohliada tak na zaistenie dobrých životných podmienok zvierat. V prípade vzniku problému, napr. pri výskyte nebezpečnej choroby, zaisťuje rýchlu iniciáciu potrebných opatrení, medzi ktoré patrí identifikácia ohniska nákazy, zabránenie ďalšiemu šíreniu choroby, zaistenie liečby nakazených zvierat a pod.

 

Z ekonomického hľadiska slúži toto riešenie ako jeden z kľúčových podkladov na vyhodnocovanie žiadostí o dotácie v poľnohospodárstve. Riešenie umožňuje poľnohospodárom pracovať s dátami plne elektronicky. Napríklad zadávanie objednávok ušných známok prebieha obdobným spôsobom, ako zadávanie platobných príkazov v elektronickom bankovníctve. Riešenie zvláda evidovať až desiatky tisíc chovateľov hospodárskych zvierat a milióny kusov zvierat.

Viac informácií

Vybrali si nás

„Informačný systém vyvinutý a prevádzkovaný spoločnosťou Solitea už dve desiatky rokov zaisťuje kompletnú podporu kontrolnej a dozornej činnosti Štátnej veterinárnej správy, vrátane dynamického rozvoja. Štátny veterinárny dozor pokrýva pestrú škálu činností v oblastiach ochrany zdravia a pohody zvierat, ale aj ochrany verejného zdravia. Odborný informačný systém SVS je napojený na Registre Ministerstva poľnohospodárstva, informačné systémy ďalších organizácií v ČR aj na systémy v rámci EÚ. Tím odborníkov Solitea odviedol skvelú prácu.“

MVDr. Zbyněk Semerád
ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna správa


Ministerstvo zemedelstvi
StatniVeterinarniSprava

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?

Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

*Povinné položky

Můžete nám také zavolat
nebo napsat na e-mail:
+420 511 182 400
webinfo@solitea.cz